Bạn nên xem video bên dưới để biết cách tải và tìm mật khẩu giải nén

Note: Các phần mềm khác tại IT Dolozi như: Full Adobe, Office, Autocad, Camtasia,… Các bạn làm tương tự nha.

Bạn sẽ tải phần mềm sau: 60s